เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงานต่างๆ

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 0-7736-1341,0-7725-7115 โทรสาร 0-7736-1341
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com
Free Web Counter
สถิตผู้เข้าชมเว็บ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
ชุดวีดีโอการแสดงต่างจะคอย Update ใหม่เรื่อยๆนะครับ  ติดตามกันได้ตลอด