ค่ายอนุบาล 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
กิจกรรมเข้าค่ายดุริยางค์
โครงการหนูน้อยจราจร โคยสำนักงานขนส่งอำเภอเวียงสระ
ประมวลภาพกีฬาสีนักเรียน
ประมวลภาพกีฬาสี(ครู)
เดินขวนกีฬาสีประจำปี 56
สวัสดีอาเซี่ยน (4 คนเล่น 1,000 คนดู)
เก็บตกขอบสนามกีฬาสี
กีฬาสีอนุบาล
รับน้องให้ของอนุบาล
หนูๆน้องๆอนุบาลมาโรงเรียนวันแรก
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 077-361341,  077-257115 โทรสาร077-361341
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com
บ้าน โรงเรียน ที่ให้ความรัก ความรู้และความสุขสำหรับเด็กๆ
  เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงานต่างๆ