ระดับอนุบาล
1. แต่งตามสบายทุกวันจันทร์
2. แต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี
3. แต่งชุดพละทุกวันศุกร์
ระดับประถมศึกษา
1. แต่งเตรื่องแบบนักเรียน
2. แต่งชุดพละในวันที่มีวิชาพละ               
3. แต่งชุดลูกเสือทุกวันพฤหัสบดี
ข้อห้าม / ข้อบังคับ
1. ไม่นำหมากฝรั่งมาโรงเรียน
2. ไม่นำของมีค่า มีคม มาโรงเรียน
3. ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน
บ้าน โรงเรียน ที่ให้ความรัก ความรู้และความสุขสำหรับเด็กๆ
  เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงานต่างๆ
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 077-361341,  077-257115 โทรสาร077-361341
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com