โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงาน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 0-7736-1341 โทรสาร 0-7725-7115
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com


ระดับอนุบาล
1. แต่งตามสบายทุกวันจันทร์
2. แต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี
3. แต่งชุดพละทุกวันศุกร์

ระดับประถมศึกษา
1. แต่งเตรื่องแบบนักเรียน
2. แต่งชุดพละในวันที่มีวิชาพละ              
3. แต่งชุดลูกเสือทุกวันพฤหัสบดี

ข้อห้าม / ข้อบังคับ
1. ไม่นำหมากฝรั่งมาโรงเรียน
2. ไม่นำของมีค่า มีคม มาโรงเรียน
3. ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน