โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 0-7736-1341,0-7725-7115 โทรสาร 0-7736-1341
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com
รูปภาพ
รายการกิจกรรม
กิจกรรมบัณฑิตน้อย อนุบาล 3 วันที่ 18 มีนาคม 2560โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมค่ายอำลานักเรียนชั้นป.6 วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมค่ายลูกเสือระดับชั้น ป. 6 วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
กิจกรรมค่ายลูกเสือระดับชั้น ป. 5 วันที่ 10 ธันวาคม  2559 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
กิจกรรมค่ายลูกเสือระดับชั้น ป. 4 วันที่ 9 ธันวาคม  2559 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
กิจกรรมวันแม่  11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมกีฬาสี 15  กรกฎาคม 2559 ประจำปีการศึกษา 2559

รับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2559
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันวิสาขบูชา 19 พ.ค. 2229
กิจกรรมปิดภาคเรียนส่งท้ายปีการศึกษา 2558
AmazingCounters.com
ปี59