โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 077-361-341 โทรสาร 0-7736-1341
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com
ประจำปี 58
Free Web Counter
สถิตผู้เข้าชมเว็บ
รูปภาพ
รายการกิจกรรม
กิจกรรมวันครูเอกชนของสุราษฎร์ธานีเขต 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก วันที่ 8 มกราคม 2559
กิจกรรมค่ายลูกเสือชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาบ้านเด็ก ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2558  ณ หน่วยจัดการต้นน้ำตาปี อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ป. 5 วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ป. 4 วันที่ 10 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
โครงการค่ายจริจธรรมครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาบ้านเด็ก ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2558  ณ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันอาษาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสามัคคี 30 ปีบ้านเด็กเกมส์ ปี 2558