โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวบ้านเด็ก ปีการศึกษา 2563
เกี่ยวกับโรงเรียน
ฝ่ายงาน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
134/4 หมู่4  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณ์ 84190
โทรศัพท์ 0-7736-1341 โทรสาร 0-7725-7115
E-Mail : bandek_bansong@hotmail.com


กลุ่มสาระการเรียนรู้
นางจันทนา  รัตนวงศ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
นายเกษม  รัตนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
EP program
ดาวโหลดใบมอบตัวได้ที่นี้
ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี้
ประกาศทางโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
ตารางสอน 1/2563